Občianska inzercia

zahŕňa inzeráty občanov, blahoželania, poďakovania + foto

Textová reklama

Obsahuje len text, bez akejkoľvek grafiky, loga a pod.

Grafická reklama

Obsahuje fotografie, logá, produkty zadávateľa. Osobitná sadzba platí pre neziskové organizácie, ktoré uverejňujú oznam o konaní kultúrnych, športových, charitatívnych a cirkevných podujatí. Osobitná sadzba platí aj pre podnikateľské oznamy (prenájom priestorov, ponuka pracovného miesta).

Textová, grafická reklama, vrátane oznamov, sú uverejňované prostredníctvom videotextu KTV, ktorý je vysielaný 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V infotexte sa okrem komerčných prvkov nachádzajú aj aktuality z regiónu, šport, zaujímavosti. Reklama či oznam sa objavia za 1 deň priemerne 36 krát (záleží od dĺžky celej slučky). Vysielanie videotextu sprevádza hudba.

Príjem inzercie a reklamy v priestoroch OTTO QUELLE, Hlavné námestie 76, Kežmarok.
Telefonický kontakt pre oblasť reklamy, inzercie a marketingu 0918 101 400.

  Občianska inzercia Cena bez DPH Cena s DPH
3 dni 42,- Sk - 1,39 € 50,- Sk - 1,66 €
7 dní 84,- Sk - 2,79 € 100,- Sk - 3,32 €
3 dni + foto 126,- Sk - 4,18 € 150,- Sk - 4,98 €
Smútočné oznámenie (1 podanie) 235,- Sk - 7,80 € 280,- Sk - 9,29 €
Uchádzač o prácu (7 dní) bezplatne  
  Textová reklama Cena bez DPH Cena s DPH
3 dni (1 strana) 300,- Sk - 9,96 € 357,- Sk - 11,85 €
ďalšia strana 100,- Sk - 3,32 € 119,- Sk - 3,95 €
7 dní (1 strana) 500,- Sk - 16,60 € 595,- Sk - 19,75 €
ďalšia strana 100,- Sk - 3,32 € 119,- Sk - 3,95 €
  Grafická reklama Cena bez DPH Cena s DPH
7 dní (1 strana) 1 000,- Sk - 33,19 € 1 190,- Sk - 39,50 €
ďalšia strana 300,- Sk - 9,96 € 357,- Sk - 11,85 €
  Oznam neziskových organizácií Cena bez DPH Cena s DPH
3 dni 84,- Sk - 2,79 € 100,-Sk - 3,32 €
- konanie kult., športových, charitatívnych, cirkevných podujatí    
  Oznam podnikateľský Cena bez DPH Cena s DPH
7 dní (1 strana) 400,- Sk - 13,28 € 476,- Sk - 15,80 €
- prenájom priestorov
- ponuka pracovného miesta