Adresa:

Kežmarská televízia, rEhit s.r.o.
Hlavné námestie 76
060 01 Kežmarok

tel.: 0918 101 400
e-mail: ktv@kezmarok.sk
web: ktv.kezmarok.sk

Riaditeľ:

Oto Vojtičko

tel.: 0905 408 248
e-mail: riaditelktv@kezmarok.sk

Redaktorka:

Mgr. Beáta Oravcová

tel.: 0904 512 189, 0917 451 906
e-mail: beata.oravcova@kezmarok.sk
beba.oravcova@gmail.com
redaktori@kezmarok.sk

Redaktor:

Mgr. Matej Mikolajčík

tel.: 0915 751 153
e-mail: matejmikolajcik@gmail.com
matej.mikolajcik@kezmarok.sk
redaktori@kezmarok.sk

Inzercia, reklama:

Mgr. Anton Vojtičko

tel.: 0918 101 400
e-mail: ktv@kezmarok.sk

Kde nás nájdete: